anonym (18.206.*.*)
pondelok 11. decembra 2023, meniny má Hilda, Hildegard, Hildegarda
Hľadať (ALT+S):
☢ Rádioaktivita
115 nSv/h
11.12.2023 20:11
Dar
53,50 €
od 30.08.2008
 

2615302127/1100
účel platby "dar"
AViPro
Počet prístupov:
850828
(online: 3)

PayPal

Linky

Uhlik (01.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov + zrušenie uznesení predložené Bc. Bolešom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 16.11.2010. | - Gdovjak Viktor, Podsadek 1151/38, Stará Ľubovňa | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (01.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov + zrušenie uznesení predložené Bc. Bolešom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 16.11.2010. | - Gréckokatolícka cirkev, farnosť blahoslaveného hieromučeníka P. P. Gojdiča OSBM, Farbiarska 55/33, Stará Ľubovňa ...
Uhlik (01.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Dodatok k zriaďovacej listine Materskej školy, Tatranská 21, Stará Ľubovňa predložená PaedDr. Satkeovou na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 16.11.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (01.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Zmena zriaďovacej listiny Materskej školy, Vsetínska 36, Stará Ľubovňa predložená PaedDr. Satkeovou na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 16.11.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (01.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Určenie poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v šk. výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa v zmysle VZN č. 47 predložené PaedDr. Satkeovou na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 16.11.2010. | Kamera ...
Uhlik (01.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh zmeny VZN č. 17 - trhový poriadok predložený Ing. Srnkom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 16.11.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (01.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh zmeny VZN č. 4 o prevádzkovaní obchodu a služieb na území mesta Stará Ľubovňa predložený Ing. Srnkom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 16.11.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (01.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh zásad odmeňovania poslancov Mesta Stará Ľubovňa predložený Ing. Srnkom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 16.11.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (01.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu zmeny č. 2 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2010 predložené Ing. Oravcovou na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 16.11.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (01.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Stanovisko finančno-ekonomickej komisie k návrhu zmeny č. 2 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2010 predložené JUDr. Knapíkom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 16.11.2010. | Kamera a ...
Uhlik (01.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh zmeny č. 2 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2010 predložený Ing. Srnkom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 16.11.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (01.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti - 'Nadstavba nad MŠ - 4 bytové jednotky, Stará Ľubovňa' predložené Ing. arch. Benkom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 16.11.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (01.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Investičný zámer a spôsob financovania výstavby nájomného bytového domu 16 b. j. - D4 na sídl. Východ v Starej Ľubovni + technické vybavenie predložený Ing. arch. Benkom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 16.11.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (01.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh zmeny rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2010 predložený Ing. arch. Benkom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 16.11.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (01.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh laureátov Ceny mesta a Ceny primátora mesta za r. 2010 v zmysle VZN č. 29 predložený RNDr. Jaržembovským na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 16.11.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
(c) 1999-2023 Uhlik, uhlik.web v7.0.1.20201119, 0.414s.