anonym (44.192.*.*)
streda 24. júla 2024, meniny má Vladimír
Hľadať (ALT+S):
☢ Rádioaktivita
112 nSv/h
24.07.2024 13:19
Dar
53,50 €
od 30.08.2008
 

2615302127/1100
účel platby "dar"
AViPro
Počet prístupov:
1205971
(online: 91)

PayPal

Linky

Uhlik (18.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Krátky zostrih z krstu a prezentácie knihy Dúhové pesničky pre spevavé detičky zo dňa 24.11.2010. | Hudba, text: Mgr. Tatiana Selepová | Ilustrácie: Mgr. Alexandra Hriňová | ISBN 978-80-88954-60-6
Uhlik (16.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Zostrih z Vianočného koncertu žiakov ZUŠ Jána Melkoviča, ktorý sa konal dňa 15.12.2010 v Dome kultúry v Starej Ľubovni. | Kamera: Jozef Uhľár st.
Uhlik (14.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Pozvánka na Vianočný koncert žiakov ZUŠ Jana Melkoviča dňa 15.12.2010. | Viac na: www.staralubovna.sk
Uhlik (13.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Nový cestovný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 2010/2011 platný od 12.12.2010. | Viac na: www.staralubovna.sk
Uhlik (12.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Úplný videozáznam zo slávnostného odovzdávania Ceny mesta Stará Ľubovňa a Ceny primátora mesta Stará Ľubovňa zo dňa 3.12.2010. | LAUREÁTI CENY MESTA STARÁ ĽUBOVŇA: | 1. MUDr. Peter Bizovský, MPH | - za dlhoročnú prácu a prínos v oblasti rozvoja zdravotníctva v meste a regióne ...
Uhlik (11.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Slávnostné ukončenie volebného obdobia 2006 - 2010 v obradnej sieni MsÚ na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 3.12.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (11.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh uznesenia predložený Ing. Kulikom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 3.12.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (11.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Dodatočné prerozdelenie zostatku dotácií predložené RNDr. Jaržembovským na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 3.12.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (10.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Ľubovňa na r. 2011 - 2013 s výhľadom na r. 2015 predložený Ing. Greizingerom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 3.12.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (10.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh na zrušenie uznesenia - odpredaj pozemku p. č. KN-E 3416/1 predložený RNDr. Jaržembovským na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 3.12.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (10.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh zmluvnej pokuty z dôvodu neplnenia podmienok uzavretej kúpnej zmluvy č. 6/2010 podpísanej 05.01.2010 - odpredaj pozemku p. č. KN-C 4520/9 - Hajtovky predložený JUDr. Knapíkom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 3.12.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (10.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Správa o plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia MsZ predložená PaedDr. Satkeovou na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 3.12.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (10.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 3.12.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (10.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Otvorenie a schválenie programu rokovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 3.12.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (10.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Krátky zostrih z čarovných dní mladých 2010 vytvorený na účel prezentácie podujatia na stretnutí dobrovoľných spolupracovníkov a sponzorov dňa 9.12.2010 s použitím záberov pripravovaného dokumentu k projektu Babylon a archívnych záberov Ľubovnianskej televízie.
(c) 1999-2024 Uhlik, uhlik.web v7.0.1.20201119, 0.121s.