anonym (44.220.*.*)
sobota 22. júna 2024, meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira
Hľadať (ALT+S):
☢ Rádioaktivita
104 nSv/h
22.06.2024 07:23
Dar
53,50 €
od 30.08.2008
 

2615302127/1100
účel platby "dar"
AViPro
Počet prístupov:
1097294
(online: 78)

PayPal

Linky

Oznámenie o Zámere Protipovodňová ochrana Jakubianky
28.05.2012 - Hosť
Zverejnil: Uhlik
MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

O Z N Á M E N I E

o zámere „Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa, protipovodňová ochrana rieky Jakubianka, km 0,0000 - 3,9915 m"


Podľa § 23 ods.4 zákona NR SR č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon"/ Mesto Stará Ľubovňa informuje verejnosť o zámere „Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa, protipovodňová ochrana rieky Jakubianka, km 0,0000 - 3,9915 m".

Zámer svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona, v ktorom Obvodný úrad životného prostredia v Starej Ľubovni rozhodne, či sa uvažovaná činnosť bude alebo nebude posudzovať podľa zákona.

Do zámeru môže verejnosť nahliadnuť na Mestskom úrade v Starej Ľubovni č. d. 204 u Ing. Miroslava Pristáša, prípadne na http://eia.enviroportal.sk/zoznam, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Verejnosť môže svoje písomné stanoviská k zámeru doručiť na adresu - Obvodný úrad životného prostredia v Starej Ľubovni, Prešovská 3 064 01 Stará Ľubovňa do 21 dní od doby, keď bola o zámere informovaná.

PaedDr. Michal Biganič
v. r. primátor mesta

Dokumenty:
Text zámeru
Situácia širších vzťahov
Situácia č. 1
Situácia č. 2
Mapa
Vzorové priečne rezy
Hydrotechnické výpočty
Mapa chránených území, NATURA 2000
Mapa s intenzitou cestnej premávky
Fotodokumentácia
Titulný list
Štatistické údaje
Hodnotenie variantov


Zdroj: staralubovna.sk, eia.enviroportal.sk


Share on Facebook
Staň sa členom skupiny Stara.sk na Facebooku a sleduj v reálnom čase všetky aktuálne novinky!

Komentáre

Name
Subject
Comment*
* povinná položka

Poradie komentárov: najnovšie hore, najstaršie dole
(c) 1999-2024 Uhlik, uhlik.web v7.0.1.20201119, 0.018s.