anonym (44.220.*.*)
sobota 22. júna 2024, meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira
Hľadať (ALT+S):
☢ Rádioaktivita
104 nSv/h
22.06.2024 08:13
Dar
53,50 €
od 30.08.2008
 

2615302127/1100
účel platby "dar"
AViPro
Počet prístupov:
1097395
(online: 75)

PayPal

Linky

Stará Ľubovňa - protipovodňová ochrana rieky Poprad
24.01.2012 - Hosť
Zverejnil: Uhlik
MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

O Z N Á M E N I E

o zámere „Stará Ľubovňa - protipovodňová ochrana rieky Poprad".

Podľa § 23 ods.4 zákona NR SR č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon"/ Mesto Stará Ľubovňa informuje verejnosť o zámere „Stará Ľubovňa - protipovodňová ochrana rieky Poprad".

Zámer svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona, v ktorom Obvodný úrad životného prostredia v Starej Ľubovni rozhodne, či sa uvažovaná činnosť bude alebo nebude posudzovať podľa zákona.

Do zámeru môže verejnosť nahliadnuť na Mestskom úrade v Starej Ľubovni č. d. 204 u Ing. Miroslava Pristáša, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
Verejnosť môže svoje písomné stanoviská k zámeru doručiť na adresu - Obvodný úrad životného prostredia v Starej Ľubovni, Prešovská 3 064 01 Stará Ľubovňa do 21 dní od doby, keď bola o zámere informovaná.


v Starej Ľubovni dňa 24.01.2012

PaedDr. Michal Biganič
v. r. primátor mesta

Dokumenty: eia.enviroportal.sk


Share on Facebook
Staň sa členom skupiny Stara.sk na Facebooku a sleduj v reálnom čase všetky aktuálne novinky!

Komentáre

Name
Subject
Comment*
* povinná položka

Poradie komentárov: najnovšie hore, najstaršie dole
(c) 1999-2024 Uhlik, uhlik.web v7.0.1.20201119, 0.021s.