anonym (3.230.*.*)
nedeľa 14. apríla 2024, meniny má Justína, Hrdoslav, Hrdoš, Justín, Davorína, Hrdoslava, Justa
Hľadať (ALT+S):
☢ Rádioaktivita
104 nSv/h
14.04.2024 23:25
Dar
53,50 €
od 30.08.2008
 

2615302127/1100
účel platby "dar"
AViPro
Počet prístupov:
930691
(online: 13)

PayPal

Priečinky

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva zo dňa 3.12.2010
10.12.2010 - Hosť
Zverejnil: Uhlik
Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni zo dňa 3.12.2010 rozdelený podľa bodov programu zasadnutia.
Uhlik (10.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Otvorenie a schválenie programu rokovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 3.12.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (10.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 3.12.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (10.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Správa o plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia MsZ predložená PaedDr. Satkeovou na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 3.12.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (10.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh zmluvnej pokuty z dôvodu neplnenia podmienok uzavretej kúpnej zmluvy č. 6/2010 podpísanej 05.01.2010 - odpredaj pozemku p. č. KN-C 4520/9 - Hajtovky predložený JUDr. Knapíkom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 3.12.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (10.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh na zrušenie uznesenia - odpredaj pozemku p. č. KN-E 3416/1 predložený RNDr. Jaržembovským na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 3.12.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (10.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Ľubovňa na r. 2011 - 2013 s výhľadom na r. 2015 predložený Ing. Greizingerom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 3.12.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (11.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Dodatočné prerozdelenie zostatku dotácií predložené RNDr. Jaržembovským na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 3.12.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (11.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh uznesenia predložený Ing. Kulikom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 3.12.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (11.12.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Slávnostné ukončenie volebného obdobia 2006 - 2010 v obradnej sieni MsÚ na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 3.12.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik


Share on Facebook
Staň sa členom skupiny Stara.sk na Facebooku a sleduj v reálnom čase všetky aktuálne novinky!

Komentáre

Name
Subject
Comment*
* povinná položka

Poradie komentárov: najnovšie hore, najstaršie dole
(c) 1999-2024 Uhlik, uhlik.web v7.0.1.20201119, 0.234s.