anonym (3.230.*.*)
nedeľa 14. apríla 2024, meniny má Justína, Hrdoslav, Hrdoš, Justín, Davorína, Hrdoslava, Justa
Hľadať (ALT+S):
☢ Rádioaktivita
108 nSv/h
14.04.2024 22:04
Dar
53,50 €
od 30.08.2008
 

2615302127/1100
účel platby "dar"
AViPro
Počet prístupov:
930633
(online: 12)

PayPal

Priečinky

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva zo dňa 14.9.2010
03.10.2010 - Hosť
Zverejnil: Uhlik
Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni zo dňa 14.9.2010 rozdelený podľa bodov programu zasadnutia.
Uhlik (03.10.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Správa o organizačnom zabezpečení školského roka 2010/2011 predložená PaedDr. Kollárovou na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 14.9.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (03.10.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Správa o príprave XIX. Ľubovnianskeho jarmoku predložená Ing. Srnkom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 14.9.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (03.10.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa predložený Ing. Greizingerom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 14.9.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (03.10.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Schválenie spolufinancovania projektu 'Technické opatrenia pre protipovodňovú ochranu - potok Jarabinka - Stará Ľubovňa' predložené Ing. Greizingerom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 14.9.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (03.10.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh na zriadenie záložného práva na nehnuteľný majetok Mesta Stará Ľubovňa (projekt 'Centrum sociálnych služieb, Stará Ľubovňa') predložený Ing. Greizingerom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 14.9.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (03.10.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Dom umenia, súp. č. 12 na Nám. sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa - návrh na vysporiadanie vlastníckych vzťahov predložený Ing. Greizingerom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 14.9.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (03.10.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh zmeny a doplnenia štatútu Mesta Stará Ľubovňa a Rokovacieho poriadku MsZ v Starej Ľubovni predložený Mgr. Zamkovským na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 14.9.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (03.10.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Volebné obvody mesta Stará Ľubovňa a počet poslancov MsZ na volebné obdobie 2010 - 2014 predložené Mgr. Zamkovským na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 14.9.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (03.10.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Žiadosti o zrušenie predkupného práva Mesta Stará Ľubovňa na odkúpené byty - Anton Szentivanyi a manželka Anna, Sládkovičova 14, č. b. 6, Stará Ľubovňa - Gustáv Pompa, Budovateľská 17, č. b. 4/A, Stará Ľubovňa - Silvia Mačáková, Budovateľská 17, č. b. 2/A, Stará Ľubovňa ...
Uhlik (03.10.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Informácia o navrhovaných stavebných aktivitách podnikateľov v lokalite na Obchodnej ul. v Starej Ľubovni predložená Ing. arch. Benkom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 14.9.2010. | 1. časť z 2 | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (03.10.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Informácia o navrhovaných stavebných aktivitách podnikateľov v lokalite na Obchodnej ul. v Starej Ľubovni predložená Ing. arch. Benkom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 14.9.2010. | 2. časť z 2 | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (03.10.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh 'Zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom Mesta Stará Ľubovňa a s majetkom štátu, ktorý Mesto Stará Ľubovňa užíva' predložený Bc. Bolešom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 14.9.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (03.10.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa predložené Bc. Bolešom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 14.9.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (03.10.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Žiadosti o odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov - Vilk Ondrej a manželka Alžbeta, Zámocká 18, Stará Ľubovňa - predložené Bc. Bolešom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 14.9.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (03.10.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Žiadosti o odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov - Lichvár Martin, Zámocká 55, Stará Ľubovňa - predložené Bc. Bolešom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 14.9.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Share on Facebook
Staň sa členom skupiny Stara.sk na Facebooku a sleduj v reálnom čase všetky aktuálne novinky!

Komentáre

Name
Subject
Comment*
* povinná položka

Poradie komentárov: najnovšie hore, najstaršie dole
(c) 1999-2024 Uhlik, uhlik.web v7.0.1.20201119, 0.212s.