anonym (44.192.*.*)
streda 24. júla 2024, meniny má Vladimír
Hľadať (ALT+S):
☢ Rádioaktivita
103 nSv/h
24.07.2024 14:46
Dar
53,50 €
od 30.08.2008
 

2615302127/1100
účel platby "dar"
AViPro
Počet prístupov:
1206172
(online: 76)

PayPal

Priečinky

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva zo dňa 22.6.2010
19.07.2010 - Hosť
Zverejnil: Uhlik
Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni zo dňa 22.6.2010 rozdelený podľa bodov programu zasadnutia.
Uhlik (19.07.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh zmeny č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2010 predložený predkladateľom Ing. Srnkom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 22.6.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (19.07.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Stanovisko finančno-ekonomickej komisie k návrhu zmeny č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2010 predložené predkladateľom JUDr. Knapíkom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 22.6.2010. ...
Uhlik (19.07.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu zmeny č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2010 predložené predkladateľkou Ing. Oravcovou na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 22.6.2010. | Kamera ...
Uhlik (19.07.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Diskusia k návrhu zmeny č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2010 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 22.6.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (19.07.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Správa o postupe vymáhania pohľadávok Mesta Stará Ľubovňa v oblasti miestnych daní a miestnych poplatkov za komunálny odpad k 31.05.2010 predložená predkladateľom Ing. Sumilasom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 22.6.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (19.07.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh na odpis pohľadávok Mesta Stará Ľubovňa na dani z nehnuteľnosti predložený predkladateľom Ing. Sumilasom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 22.6.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (19.07.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh 'Zásad postupu pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach Mesta Stará Ľubovňa' predložený predkladateľkou Ing. Oravcovou na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 22.6.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (19.07.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh zmeny VZN č. 51 o sociálnych službách predložený predkladateľkou PaedDr. Kollárovou na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 22.6.2010. | 1. časť z 2 | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (19.07.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh zmeny VZN č. 51 o sociálnych službách predložený predkladateľkou PaedDr. Kollárovou na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 22.6.2010. | 2. časť z 2 | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (19.07.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Doplnenie VZN č. 2, ktorým sa upravujú podrobnosti o udržiavaní čistoty a ochrany zelene na území mesta predložené predkladateľom p. Ščigulinským na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 22.6.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (19.07.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh člena Správnej rady a kandidáta na člena Dozornej rady Ľubovnianskej nemocnice, n.o., Stará Ľubovňa predložený predkladateľom RNDr. Jaržembovským na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 22.6.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (19.07.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností - Milan Petrilák a manželka Alena, Zámocká 121, Stará Ľubovňa - predložené predkladateľom Bc. Bolešom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 22.6.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (19.07.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností - Slobyterm, spol. s r.o., Levočská 20, Stará Ľubovňa - predložené predkladateľom Bc. Bolešom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 22.6.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (19.07.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností - Jozef Rindoš, Zimná 57, Stará Ľubovňa - predložené predkladateľom Bc. Bolešom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 22.6.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (19.07.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností - Ján Polomčák a manželka Daniela, Za vodou 4, Stará Ľubovňa - Ján Šulík, Mierová 23, Stará Ľubovňa - Perítia, spol. s r.o., F. Kostku 1, Bratislava - predložené predkladateľom Bc. Bolešom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Share on Facebook
Staň sa členom skupiny Stara.sk na Facebooku a sleduj v reálnom čase všetky aktuálne novinky!

Komentáre

Name
Subject
Comment*
* povinná položka

Poradie komentárov: najnovšie hore, najstaršie dole
Uhlik (8.12.2010, 20:30 @854)
Re: MsZ
Nedalo by sa, pretože v máji 2010 zasadnutie MsZ v Starej Ľubovni nebolo ;o) ...
Ivan - 213.81.*.* (8.12.2010, 17:59 @749)
MsZ
nedalo ba sa zverejniť zasadnutie MsZ v máji 2010, veľmi mi to chýba

ďakujem
(c) 1999-2024 Uhlik, uhlik.web v7.0.1.20201119, 0.120s.