anonym (18.206.*.*)
nedeľa 24. septembra 2023, meniny má Ľuboš, Ľubor, Terenc
Hľadať (ALT+S):
☢ Rádioaktivita
108 nSv/h
24.09.2023 12:39
Dar
53,50 €
od 30.08.2008
 

2615302127/1100
účel platby "dar"
AViPro
Počet prístupov:
828790
(online: 4)

PayPal

Články

POZVÁNKA na zasadnutie MsZ
18.02.2012 - Hosť
Zverejnil: Uhlik
PRIMÁTOR MESTA STARÁ ĽUBOVŇA

P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni, ktoré sa uskutoční

21. februára 2012 (utorok) o 13.00 h

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Ľubovni.

Stará Ľubovňa 15.02.2012
PaedDr. Michal BiganičP r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 21.02.20121. Otvorenie, schválenie programu rokovania.

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.

3. Vystúpenie občanov.

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

6. Informatívna správa o MAD a záväzkoch Mesta voči spol. s r. o. BUS KARPATY Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

7. Delegovanie zástupcov Mesta Stará Ľubovňa do rád škôl a školských zariadení.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

8. Návrh mesačného platu primátora mesta.
P r e d k l a d á : zástupca poslaneckých klubov

9. Návrh dotácií na r. 2012 - I. etapa (v zmysle VZN č. 44).
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

10. Informatívna správa o sociálnej pomoci a sociálnej starostlivosti za r. 2011.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

11. Informatívna správa o kriminalite a priestupkovosti na území mesta Stará Ľubovňa za r. 2011.
P r e d k l a d á : JUDr. Pivovarník

12. Informatívna správa o organizačnom zabezpečení jarného čistenia mesta.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

13. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK za r. 2011.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

14. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa k 13.02.2012.
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger

15. Zmena uznesenia o spolufinancovaní projektu „Technické opatrenia pre protipovodňovú ochranu - potok Jarabinka - Stará Ľubovňa".
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger

16. Informatívna správa o počte a umiestnení výherných prístrojov a výherných hracích terminálov na území mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger

17. Voľba prísediacich pre Okresný súd Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Zamkovský

18. Odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností.
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň

19. Investičný zámer - „Racionalizácia tepelného hospodárstva Stará Ľubovňa".
P r e d k l a d á : Ing. Džugan - riaditeľ spol. s r. o. Slobyterm

20. Žiadosť spol. s r. o. Slobyterm, Stará Ľubovňa o oslobodenie od platenia dane z nehnuteľnosti za r. 2011.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

21. Interpelácia poslancov.

22. Návrh uznesení.

23. Záver.

POZNÁMKA:
Mestská rada na rokovaní dňa 08.02.2012 o d p o r u č i l a primátorovi mesta menovať pracovnú skupinu na posúdenie potreby zmien Štatútu Mesta Stará Ľubovňa a Zásad o hospodárení s majetkom Mesta Stará Ľubovňa.
Z tohto dôvodu boli body „Návrh zmeny Štatútu Mesta Stará Ľubovňa" a „Návrh zmeny Zásad o hospodárení s majetkom Mesta Stará Ľubovňa" z programu februárového rokovania MsZ vyňaté.


Zdroj: staralubovna.sk


Share on Facebook
Staň sa členom skupiny Stara.sk na Facebooku a sleduj v reálnom čase všetky aktuálne novinky!

Komentáre

Name
Subject
Comment*
* povinná položka

Poradie komentárov: najnovšie hore, najstaršie dole
Uhlik (4.3.2012, 14:55 @622)
Re: 213.81.*.*
fajn biznis? ... pán asi nevie, o čom hovorí ... na tento rok je plánovaných 6 zasadnutí, takže podľa toho Vášho teoretického prepočtu je to 1800€ ročne a to je v prepočte 150€ mesačne v superhrubom príjme ... ak by ste chceli podnikať v natáčaní MsZ a našiel by sa nejakým zázrakom niekto, kto by od Vás kúpil ten záznam aspoň za tých 40€ (ja som to nedokázal ani za polovicu), tak si odrátajte každý mesiac len poistné do SP a ZP 160€ a už ste v mínuse 10€ mesačne ... ak by ste náhodou v mínuse neskončili, lebo budete robiť aj inú činnosť, musíte ešte odviesť daň z príjmu z toho skvelého zárobku :o) ... a to ešte nehovorím o nákladoch na strihové PC, potrebný softvér, kameru, mikrofóny, stojany, káble, záznamové zariadenie a nakoniec čas strávený natočením a spracovaním záznamu ... to sú tisíce €, ktoré natáčaním MsZ nie je možné ani z jednoduchého matematického hľadiska splatiť ... navyše spracovať komplet jednu hodinu záznamu vyžaduje 4 až 8 hodín práce a to je pritom jednoduchý záznam na spracovanie s nízkou dynamikou ... takže fakt biznis ... zvláštne, že to nikto v histórii SL nerobil ... asi tu máme hlúpych podnikateľov, ktorí si nevedia zrátať, aké je to super výhodné ... ale nech sa páči, môžete sa do toho pustiť a podeliť sa potom o zážitky ;o) ...
213.81.*.* (3.3.2012, 23:27 @977)
Čiže pri priemernej dĺžke zasadnutí (7,5 h) je cena za tento spracovaný záznam 300€? Koľko krát do roka zasadne zastupiteľstvo? Alebo inak - koľko hodín ročne rokujú?
Že aký fajn biznis nie?
Stano - 213.81.*.* (1.3.2012, 21:37 @901)
Ale mas zasluhu na tom, ze to mesto zacalo robit. Ak by si tam nechodil s kamerou tak to este ani dnes netocia. Uz len aby mestom dotovana LMS zacala vsetku svoju pracu ties zverejnovat a nie len exkluzivne pre tu zasumenu a predrazenu kablovku.
Uhlik (1.3.2012, 15:25 @642)
Re: 213.81.*.*
nákladovo sa jedná zhruba o 40€ za hodinu už spracovaného záznamu (kamera, strih, zvuk, titulky) ... ĽMS mi platila malú časť z toho, preto záznam nemali exkluzívne a keďže teraz už nemám pokrytú ani tú časť nákladov, tak už sa mi to neoplatí robiť vôbec ... zadarmo som ochotný to robiť iba vtedy, ak Mesto prestane z nejakého dôvodu vyrábať vlastný záznam ... nepredpokladám, že by takýto spiatočnícky krok urobili ...
213.81.*.* (27.2.2012, 21:45 @906)
A aké sú finančné požiadavky?
Uhlik (26.2.2012, 18:01 @750)
Re: Diváška
istotu samozrejme nemáme, ale keďže Mesto vytvára záznam iba z jednej kamery, strih by bol na zázname viditeľný, preto si nemyslím, že by sa o to pokúsili ... overiť sa to dá ľahko, lebo na začiatku bodu primátor vždy povie, aký bod otvára a na konci sa vždy hlasuje, takže ak bude v každej časti záznamu úvodné slovo primátora a aj hlasovanie a obrazom počas celého bodu ani raz "nesekne", tak určite nič z bodu nebolo vystrihnuté ;) ... ale ak má niekto nápad, ako financovať nezávislé vyhotovenie záznamu a zároveť nebyť na niekom alebo niečom finančne závislý, tak veľmi rád privítam akékoľvek návrhy ...
Diváška :) - 213.81.*.* (26.2.2012, 15:41 @653)
Kde máme istotu, že Mesto nebude zverejňovať zostrihaný záznam? Ako sa dozvieme, či to je zostrihané alebo nie?
Divák - 213.81.*.* (23.2.2012, 23:18 @970)
Stačiť stačí len keby ho nezostrihali na 15 menších videí a použili nejaký lepší prehliadač než ten, ktorý používajú.
Uhlik (23.2.2012, 20:40 @861)
Re: Stano
video bude na mestskej stránke, keď ho Mesto zverejní ... ja som už natáčať nebol, keďže ĽMS už odo mňa záznam pre Ľubovniansku televíziu brať nebude, údajne pre šetrenie rozpočtu a pre mňa je neefektívne vytvárať duplicitne záznam, keďže na použitie na webe stačí aj záznam, ktorý teraz zhotovuje Mesto ...
Stano - 213.81.*.* (22.2.2012, 20:49 @867)
A bude video?
(c) 1999-2023 Uhlik, uhlik.web v7.0.1.20201119, 0.023s.