anonym (44.192.*.*)
streda 24. júla 2024, meniny má Vladimír
Hľadať (ALT+S):
☢ Rádioaktivita
112 nSv/h
24.07.2024 13:49
Dar
53,50 €
od 30.08.2008
 

2615302127/1100
účel platby "dar"
AViPro
Počet prístupov:
1206047
(online: 102)

PayPal

Články

„Kde boli všetci ochrancovia životného prostredia?“
25.11.2011 - Hosť
Zverejnil: Uhlik
(Redakcia Stara.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah článku, ktorý je zverejnený tak, ako bol prijatý do redakčnej pošty. Na článku bola vykonaná len gramatická redakčná korektúra.)

Vážený pán primátor,

Ďakujem za Váš osobný záujem o moje názory/omyly. Aj keď, ak dovolíte, budem naďalej hovoriť o svojich názoroch, pretože vzhľadom na moje pracovné skúsenosti (nepočítajúc dobrovoľnú prácu v NGO) práve v dotknutých oblastiach na to mám právo. V odpadoch pracujem cca 7 rokov, v energetike 4 roky, vypracovala som niekoľko EIA zámerov a spolupracovala som pri vypracovaní regionálnej analýzy a koncepcie "waste-to-energy" a následne na projekte regionálnej spaľovne. Stačí? Snáď. Vlastne som tam na tej prezentácii mohla so svojimi kolegami stáť a prezentovať ponuku nasej firmy pre mesto, robíme takmer to isté.

Začnem teda najprv svojím názorom na zariadenie na termické spracovanie odpadov (aby sme sa nemuseli naťahovať o slovíčka, čo je spaľovňa a čo je splyňovňa). Jednoducho povedané, ja som “za”. Technická úroveň týchto zariadení je na vysokej úrovni a z hľadiska životného prostredia je to, samozrejme, neporovnateľne lepšie riešenie ako skládkovanie. Mam obľúbenú príhodu s prevádzkovateľom spaľovne na nebezpečné (!) odpady, kedy analýza “výfukov z jeho komína” ukázala, že vypúšťa vzduch čistejší, ako je okolitý vzduch, čo všetci dýchame. Takže je prakticky čističkou vzduchu. A tiež nie som “nimby typ” (not-in-my-back-yard), takže ani proti takému zariadeniu v SL nie som principiálne proti.

Druha vec však je netechnické riešenie. Neviem, či to bolo Vaším zámerom, ale každopádne oceňujem snahu o komplexné integrované riešenia problémov a potenciálov, v tomto prípade spojenie energetiky a odpadového hospodárstva. Aj keď celkom nerozumiem, ako ste analýzou potrieb a potenciálov dospeli k výsledku, že čo najviac Stará Ľubovňa potrebuje, je termické spracovanie odpadu. Áno, je to technológia budúcnosti, som za začlenenie tohto konceptu do rozvojovej stratégie, ale nemyslím si, že by to malo byt na prvom mieste a že je to riešenie adekvátne súčasným potrebám a kapacitám mesta. Skrátka, je to príliš náročné (technicky, finančne a časovo) riešenie na relatívne jednoduchý problém. A ak, tak by sa malo aplikovať až po predchádzajúcom použití menej náročných opatrení, ktoré však môžu mat výrazný dopad na výsledný stav a teda aj na finálnu potrebu takéhoto zariadenia.

Ak dovolíte, zameriam sa hlavne na energetickú časť. Aj Vy sa na začiatku podujatia, pred prezentáciami, odvolávate na EÚ smernice a energetickú efektívnosť. Sú tri základné princípy racionálneho využívania energie:
1. Zníženie strát = potrebovať čo najmenej, aby nebolo treba veľa vyrábať
2. Efektívne využívanie = neplytvať tým, čo je už vyrobené
3. Efektívna výroba = vyrábať s vysokou účinnosťou, z kvalitného zdroja

Tieto princípy by sa mali aj logicky uplatňovať v takomto poradí.

Potrebu zníženia strát (výmenu rozvodov) ste aj Vy identifikovali ako hlavný problém, ktorý vyžaduje riešenie. Dovoľujem si pripomenúť, že straty sa nedejú len v rozvodoch a že energetická efektívnosť budov je jednak veľmi blízka povinnosť a jednak potenciál zníženia potreby energie až do cca 30%. Ako ste sám povedal, kotolne ako také máme v relatívne dobrom stave. „Len“ ich máme oveľa väčšie ako potrebujeme a tento rozdiel by sa mal ešte zvýšiť, ak sa od celkovej potreby odpočíta to, čo sa ušetrí opatreniami na budovách (bolo by celkom fajn zobrať energetickú efektívnosť budov vážne a nielen bezduchým „olepením polystyrénom“, ale to je na inú debatu, ktorej sa veľmi rada zúčastním, ak bude mať mesto záujem).

Aby som to zhrnula, myslím, že stavať zariadenie na úpravu odpadu, následne zariadenie na termické zhodnotenie odpadu a potom kogeneračnú jednotku je predčasné, prešpekulované a na akútne problémy neefektívne (okrem toho mám podozrenie, že ohľadom dostupného množstva odpadov vychádzali zúčastnení konzultanti z nie celkom správnych predpokladov) a že by bolo potrebné do integrovaného prístupu zahrnúť aj trvalú udržateľnosť, bezpečnosť dodávok a snahu o zníženie závislosti na externých dodávateľoch, využívanie miestnych surovín, využívanie zdrojov, ktoré podporujú lokálnu ekonomiku a tvoria pracovné miesta a podobne.

Na záver ešte ohľadom Vašej nespokojnosti s “neusporiadaným ozývaním sa verejnosti k témam verejným”. Nemyslím si, že poznám všetkých ochranárov v Starej Ľubovni. Neviem, koho pokladáte za ochranárov Vy. A neviem, kto všetko sa v Ľubovni pokladá za ochranára. Takže sa mi ťažko reaguje na Vaše poznámky ohľadom toho, čo robili/robia ochranári počas a po spomínanom stretnutí (poznámku o smiešnosti a zbabelosti nebudem komentovať, pretože predpokladám, že ste to nemysleli tak, ako to vyznelo). Mám dojem, že tým narážate hlavne na mňa (ďakujem, že ma pokladáte za ochranára) a tak Vám viem odpovedať - na podujatí som osobne nebola, lebo som bola v práci. Ako vlastne aj Vy sám. Som veľmi rada, že “Uhlik” mestské záležitosti sprístupňuje aj tým, ktorí sa im môžu venovať iba vo voľnom čase. A keďže mám osobnú potrebu sa k tomu vyjadriť, vyjadrujem sa. Takým spôsobom, aký mi je dostupný.

Súhlasím s Vami v tom, že mesto „zaspalo“ a ignorovalo problémy, o ktorých sa vedelo a že veľká časť z toho bola politická (ne)vôľa. Som veľmi rada, že sa zmenila situácia a že sa snažíte o zmenu a zlepšenie. To máme spoločné. Politika ma nezaujíma a nehľadám výhovorky. Nekritizujem snahu, ale konkrétny spôsob, pretože si myslím, že existuje aj lepší (viď. hore). Tak ako Vy, som taktiež ochotná sa o svojom názore porozprávať a pridať svoje odbornosti do “balíka” na stranu mesta, ak bude záujem.

Pekné dni prajem.
Laura Martonová


Vyššie uvedený list je reakciou na správu primátora zo 17.11.2011:

Milá Laura,

náhodou som bol pri synovi Michalovi, keď si čítal Tvoje komentáre k téme, takže reagujem, aby som Ťa trochu vyviedol z omylu, v ktorom asi žiješ ohľadom odpadov.

Je pravda, že sú protichodné informácie - skládka a koncepcia likvidácie, ktorú chceme realizovať v Starej Ľubovni. Keďže stará skládka už pomaly bude zaplnená, vytvorenie novej kazety je pripravované už dávno, ešte za môjho predchodcu, keďže ide o pomerne zložitý a dlhodobý proces a vyžaduje si pomerne veľa povolení ako aj napr. EIA. Kým nie je schválené a realizované nové riešenie, pracuje sa v pôvodnom režime, teda rozšírenie skládky.

A teraz k Tvojím názorom o spaľovni. Spaľovňa je niečo úplné iné ako splyňovanie. Ide o úplne odlišný proces s úplne odlišnými dopadmi na životné prostredie. Splyňovanie - ide o nové technológie spĺňajúce všetky európske normy čo sa týka environmentálnej záťaže. Ak by tieto technológie nespĺňali požadované kritériá, asi by ich nikdy nikto nepovolil a nemohol realizovať, ani my nie. Všetko podlieha schvaľovaciemu procesu vrátane Tebou spomínanej EIA. Ak by si o tom chcela vedieť niečo viac, pozri si prezentáciu firiem na Mestskom úrade, ako Ti to odporúča Jožo Uhľár, prípadne si zisti viac informácií o danej téme a nielen dohady a špekulácie.

Likvidácia odpadov novými technológiami je budúcnosť a ak si nechceme zlikvidovať okolie obyčajnými skládkami odpadov, tak ako to je teraz so smutným pohľadom pri ceste z Vabca do Starej Ľubovne, tak nám nič iné neostáva, len hľadať nové, moderné riešenia. Zaujímavé, že o prezentácii sme informali vopred, mohol sa jej každý zúčastniť a priamo sa pýtať odborníkov z danej oblasti. Prečo sa tak nestalo, prečo nikto z prítomných nemal žiadne otázky, kde boli všetci ochrancovia životného prostredia zo Starej Ľubovne? Pripadá mi to smiešne a zbabelé, ak na prezentácii nikto nenaberie odvahu pýtať sa, ale po akcii kritizujú a mudrujú.

Téma je vážna a dotýka sa nás všetkých. Je to tak aj s tepelným hospodárstvom v Starej Ľubovni. Pred voľbami všetci vedeli, že je to problém a zaspali sme dobu. Nikto však nenabral odvahu to povedať nahlas. A teraz je to téma, ktorá sa mnohým hodí, aby sa politizovalo a strašilo privatizáciou a podobne. Ja som tému pomenoval pravým menom, poukázal som na problém a od začiatku pracujem na hľadaní koncepčného riešenia, najvhodnejšieho pre mesto a ľudí, ktorí sú napojení a odkázaní na odber tepla a teplej úžitkovej vody od Slobytermu. Výsledkom môjho úsilia je aj účasť významných európskych firiem z danej oblasti s bohatými skúsenosťami na spomínanej prezentácii. A v tom je cely fígeľ.

Kto chce, hľadá riešenia, kto nechce, hľadá výhovorky, prečo sa to nedá urobiť, alebo politizuje a kritizuje. Pre dnešok snáď len toľko k danej téme. Nemám problém sa s kýmkoľvek o danej téme rozprávať, prípadne vysvetliť moje stanovisko k riešeniam, ktoré mám odkonzultované dosť podrobne s odborníkmi na túto tému.

Michal Biganič, senior.


Share on Facebook
Staň sa členom skupiny Stara.sk na Facebooku a sleduj v reálnom čase všetky aktuálne novinky!

Komentáre

Name
Subject
Comment*
* povinná položka

Poradie komentárov: najnovšie hore, najstaršie dole
Pavel Petráš - 195.68.*.* (6.12.2011, 20:04 @836)
Kde boli ochranári ?
Pán primátor Michal Biganič - senior,
chcem ťa vyviesť z omylu aj o odpadoch a podobne aj o nás ochranároch, kde sme boli keď si ty nebol v tomto meste primátor a keď sa začal v Starej Ľubovni recyklovať odpad :
► v roku 1992 – sme viedli kampaň na propagáciu recyklácie odpadov formou osobnej návštevy v bytovkách meste – recykláciu odštartovala firma VPS
► v roku 1996 sme odštartovali celoslovenskú kampaň na podporu recyklácie odpadov OPÄPO – ( opätovne používateľné obaly )
► v roku 1996 – 22 . apríla na Deň Zeme sme odštartovali projekt Putovnej výstavy SVET ÚSPORNÝCH ENERGIÍ – ktorý navštívil 31 miest a 77 obcí Slovenska a o výstavu sa zaujímalo cca 300 000 ľudí – z toho 70 % školákov – nič podobného sa na Slovensku do vtedy neudialo a to platí po dnes. Výstava v roku 2003 ukončila svoju púť na Vodnom mlyne v Kolárove – a na jar tohto roku zanikla.
► v roku 1997 vznikla firma EKOS, ktorá významne zvýšila kvalitu a účinnosť v oblasti recyklácie odpadov a mesto zviditeľnila v tejto oblasti tak, že sa v médiách písalo o tkzv. „ Ľubovnianskej ceste „ – výsledkom čoho bolo ocenenie MŽP SR
► v roku 1998 sme absolvovali expedíciu SUSTANABLE POWER ENERGY 1998 po 22 enviro – centrách zameraných na využívanie a propagáciu obnoviteľných zdrojov energií v Poľsku, Nemecku, Dánsku, Maďarsku a Rakúsku – s erbom mesta na expedičnom vozidle
► v roku 1998 sme otvorili tradíciu študentského parlamentu – formou stretnutí so žiakmi a s študentmi stredných škôl s primátora a poslancami MZ spojené s odovzdávaním stromu – odkazovníka ( so želaniami a doporučeniami nastupujúcej generácie v oblasti životného prostredia )
► v roku 1998 sme získali pre mesto Stará Ľubovňa – stĺp mieru, naposledy bol pred budovou ZŠ Komenského
► v rokoch 1999 – 2003 sme viedli v meste osvetovú kampaň na recykláciu odpadov ŽIPO na základných školách
► participovali sme na Programe regionálneho rozvoja mesta pre roky 2003 - 2010
► v roku 2004 sme pripravili environmentálnu učebňu na ZŠ Komenského v hodnote 50. 000,- Sk po v rok2006 začala slúžiť ako miestnosť pre stolný tenis – z exponátov sa nezachovalo nič
► v rokoch 2005 – 2009 sme sa zúčastnili
► od roku 2005 – do roku 2010 sme boli účastníci cca 50 konaní o výruboch stromov úprave zelene – pre neriešené nepovolené zásahy do zelene – brezy pred OR Polície, výrube tisu pred poštou, smreku pred bytovkou na Levočskej v náväznosti na vybudovanie parkoviska a pod. sme odstúpili od účasti na konaniach
► od roku 1993 do roku 2011 sme pripomienkovali 117 nových zákonov a ich zmien nielen v oblasti životného prostredia
► Našu webovú stránku denne návštívy cca 100 záujemcov
► v roku 2011 sme viedli poradenstvo v oblasti využitia veternej energie 17x vodnej energie –výstavba MVE – 7x, využitia slnečnej energie 47 x a využitie energie z biomasy 61 x
► pripomienkovali sme Program energetickej koncepcie – čakáme na splnenie súhlasných časti od mesta do dnešnej doby
A aby som ťa pán primátor neunavoval o verejnoprospešnej misií a poslaní ochranárov v našom meste, končím. Mám v šak v posledných dňoch pochybnosti o občianskom princípe v smerovaní mestského úradu z ktorého sa vymetajú posledné zvyšky génius loci . Naše Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska Pčola – otvára neformálnu platformu Stará Ľubovňa otvorene – s mottom „Kde nie je (priama) demokracia, tam sa nemôže prejaviť dobro všetkých ľudí a ani eliminovať zlo tých, ktorí sú pri moci.“
S úctou emeritný ochranár a predseda správnej rady Zduženia Pčola a občan mesta Pavel Petráš
Stano - 213.81.*.* (28.11.2011, 20:37 @859)
Ja som toho roku uz vyvinul aktivitu. Jedneho krasneho dna zahlasili v miestnom rozhlase, ze prestavaju zo zberom tetrapakov a ze ich mame hadzat do komunalneho odpadu. Skoro ma roztrhlo od zlosti. Tak som to namieril priamo na obecny urad ale odchadzal som odtial v podstate bez vysledku a s pocitom, ze sa staram o blbosti na ktorych aj tak nikomu nezalezi. Ties som sa dozvedel ze ide len a len o peniaze a biznis pre vyvolenych. No nakoniec som mal telefonat, ze sa vsetko vrati do povodneho stanu. Tak som sa potesil a aspon moja snaha nevisla tak celkom na zmar a mozno na tom zalezi aj niekomu inemu, nielen mne.
la - 84.114.*.* (28.11.2011, 19:21 @806)
Stano, uistujem ta, ze ja triedim tiez, uz 20 rokov (bozemoj!) je super, ze triedis. co sa tyka systemu u vas v obci, je nastaveny na vacsinu. vacsine vyhovuje. co ale neznamena, ze sa neda zmenit tak, aby daval vyhodu tym, co triedia. ale bez toho, ze sa ozves (a, bohuzial, urcite nie len raz) a budes o nieco take ziadat, obec to z vlastnej iniciativy nespravi, lebo ma ine priority. takze musis ty vyvinut akvitivitu...
a tiez mam rada "dvojmuchove" riesenia, ale ked uz hovorime v prirovnaniach, nas pan primator ide momentalne na fialky dynamitom...
filip - 195.168.*.* (26.11.2011, 4:32 @189)
tak ako to je tykaju si, netykaju si? :))mat odkonzultovane s odbornikmi ktory chcu predat je ine ako mat odkonzultovane s odbornikmi
Stano - 213.81.*.* (25.11.2011, 23:38 @985)
Som vdacny za tuto stranku a pracu Uhlika lebo aj ja, co niesom na FB, mozem citat nazor inych a utvorit si vlastny nazor. Zaujalo ma video na tuto temu zo stretnutia a prezentacie na mestskom urade. Mna osobne uz netrapi problematika kurenia na sidlisku, ale paci sa mi snaha zabit dve muchy jednou ranou. Ja osobne sa povazujem za takeho maleho domaceho ekonadcenca, snazim sa nenakupovat v jednorazovych obaloch a ak tak potom separovat a aj kompostovat. Je to az na neuverenie kolko odpadu mozno takto potom vytriedit a zuzitkovat. Robim to len z vlastneho presvedcenia aj ked ma za to system tresce, lebo listky ktore si musim kupit za jednorazovy odvoz odpadu sa nam vzdy na konci roka zvisia a na dalsi rok si musime kupit nove (situacia v novej lubovni), budem to robit aj nadalej a navadzat ludi aby im tiez zalezalo na prostredi v ktorom ziju.
(c) 1999-2024 Uhlik, uhlik.web v7.0.1.20201119, 0.042s.