anonym (44.197.*.*)
utorok 3. októbra 2023, meniny má Stela, Amadeus, Evald, Amadea
Hľadať (ALT+S):
☢ Rádioaktivita
110 nSv/h
03.10.2023 09:23
Dar
53,50 €
od 30.08.2008
 

2615302127/1100
účel platby "dar"
AViPro
Počet prístupov:
831071
(online: 16)

PayPal

Články

Oznámenie o zámere „Skládka pre nie nebezpečný odpad Skalka“
17.11.2011 - Hosť
Zverejnil: Uhlik
MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

O Z N Á M E N I E

o zámere „Skládka pre nie nebezpečný odpad Skalka, Stará Ľubovňa - rozšírenie kapacity".

Podľa § 23 ods.3 zákona NR SR č.24/2006 Z. z. /ďalej len „zákon"/ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mesto Stará Ľubovňa informuje verejnosť o zámere „Skládka pre nie nebezpečný odpad Skalka, Stará Ľubovňa - rozšírenie kapacity".

Zámer svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona.

Do zámeru môže verejnosť nahliadnuť na Mestskom úrade v Starej Ľubovni č. d. 204 u Ing. Miroslava Pristáša.

Verejnosť môže svoje písomné stanoviská k zámeru doručiť na adresu - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, resp. na e-mail: jana.benovicsova@enviro.gov.sk do 21 dní od doby, keď bola o zámere informovaná.


v Starej Ľubovni dňa 14.11.2011

PaedDr. Michal Biganič
primátor mesta

Dokument PDF: Skládka odpadu Skalka - kompletná dokumentácia
Zdroj: staralubovna.sk


Share on Facebook
Staň sa členom skupiny Stara.sk na Facebooku a sleduj v reálnom čase všetky aktuálne novinky!

Komentáre

Name
Subject
Comment*
* povinná položka

Poradie komentárov: najnovšie hore, najstaršie dole
(c) 1999-2023 Uhlik, uhlik.web v7.0.1.20201119, 0.019s.