anonym (44.192.*.*)
piatok 29. septembra 2023, meniny má Michal, Michaela, Michael, Michala
Hľadať (ALT+S):
☢ Rádioaktivita
107 nSv/h
29.09.2023 15:12
Dar
53,50 €
od 30.08.2008
 

2615302127/1100
účel platby "dar"
AViPro
Počet prístupov:
830174
(online: 4)

PayPal

Články

Výsledok forenzného auditu primátor tají
19.06.2011 - Hosť
Zverejnil: Uhlik
Na základe zmluvy číslo 138/2011 bol na prelome mesiacov máj a jún vykonaný forenzný audit mestských spoločností Slobyterm, Marmon, VPS, ĽMS a EKOS. Na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni žiadali poslanci prezentáciu záverečnej správy auditu, ktorú primátor mesta odmietol.

"Vzhľadom na to, že forenzný audit, je nejaká zmluva o forenznom audite, nie je materiál, ktorý je pre verejnosť.", vyjadril sa primátor PaedDr. Biganič. "Sú veci vo forenznom audite, ktoré nie sú určené pre verejnosť.", doplnil primátor mesta.

Zmluva číslo 138/2011 medzi Mestom Stará Ľubovňa a spoločnosťou Regionálna Inovačná Agentúra, z. p. o. nehovorí nič dôvernosti záverečnej správy a ani o povinnosti zachovávať mlčanlivosť, preto je postoj primátora podľa občanov, ale aj podľa samotných poslancov neštandardný a nepochopiteľný.

Na návrh poslanca Orlovského malo byť oboznámenie s obsahom záverečnej správy zaradené do programu rokovania ako samostatný bod s vylúčením verejnosti, to sa však nestalo a až po prerušení zasadnutia sa uskutočnila neverejná schôdzka primátora a poslancov, na ktorej primátor mesta informoval o niektorých skutočnostiach zistených forenzným auditom.

Forenzný audit bol vykonaný v cene 17 940 €, ktorá je aj podľa slov poslanca Tomka, ktorý si cenu auditu nezávisle overoval u iných spoločností, nízka a potvrdil, že bežná cena sa pohybuje na úrovni viac ako trojnásobku tejto ceny. "Keď to len porovnám, aké finančné zdroje odišli z týchto spoločností, tak toto je zanedbateľné, cena auditu oproti tomu, aké finančné zdroje odchádzali zo spoločností mestských a kam.", vyjadril sa k cene auditu primátor. Podľa neoficiálnych informácií majú byť obsahom 37 stranovej záverečnej správy závažné zistenia o hospodárení mestských spoločností, ktoré by mohli viesť aj k trestnému stíhaniu osôb a preto je potrebné, aby boli informácie dostatočne preverené, aby v prípade ich neskoršieho prípadného vyvrátenia nemohli byť považované za poplašnú správu.

"... som považoval za potrebné, aby s touto správou sa zoznámili poslanci a následne môžu žiadať aj verejne vzhľadom na zákon o slobodnom prístupe k informáciám (...) nemáme problém to poskytnúť aj verejnosti.", spresnil ku koncu zasadnutia MsZ primátor PaedDr. Michal Biganič. Vzhľadom na uvedené skutočnosti som po skončení zasadnutia dňa 17.6.2011 niekoľko minút po polnoci požiadal elektronickou formou o sprístupnenie informácie a túto hodlám bezodkladne po sprístupnení zverejniť na stránkach portálu Stara.sk.


Share on Facebook
Staň sa členom skupiny Stara.sk na Facebooku a sleduj v reálnom čase všetky aktuálne novinky!

Komentáre

Name
Subject
Comment*
* povinná položka

Poradie komentárov: najnovšie hore, najstaršie dole
(c) 1999-2023 Uhlik, uhlik.web v7.0.1.20201119, 0.022s.