anonym (44.222.*.*)
pondelok 20. mája 2024, meniny má Bernard, Bernardín, Hviezdoslav, Bernadeta, Bernarda, Bernardína, Hviezdoslava
Hľadať (ALT+S):
☢ Rádioaktivita
110 nSv/h
20.05.2024 07:57
Dar
53,50 €
od 30.08.2008
 

2615302127/1100
účel platby "dar"
AViPro
Počet prístupov:
1004729
(online: 41)

PayPal

Články

Záznam zo zasadnutia krízového štábu | Záznam zo zasadnutia krízového štábu zo dňa 2.2.2012 o 8:00. | Z mimoriadnej porady riaditeľov ZŠ a MŠ | Dňa 2.2.2012 na mimoriadnej porade riaditeľov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. | Oznam o prerušení ...
Uhlik (31.01.2012 - Hosť) - 0 komentárov
'Po Podsádku sa motá takýto psíček - myslím, že asi 2 dni - je maličký a prítulný. Buď sa zatúlal, alebo sa niekto zbavil nechceného vianočného darčeka. Motá sa po uliciach a keď niekoho stretne, nalepí sa na neho. Len sa doposiaľ nenašiel nik, čo by sa o neho postaral a myslím, ...
Po krátkom preverovaní situácie som z MsÚ zistil, že podľa informácií z vodární bude obmedzená a regulovaná dodávka vody z dôvodu, že zdroj z Jakubian má problémy s pitnou vodou pre silné mrazy. Voda počas ostatných dní už bola dodávaná z náhradného zdroja, avšak na tomto vznikla ...
(Redakcia Stara.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah článku, ktorý je zverejnený tak, ako bol anonymne prijatý do redakčnej pošty. Autenticitu, zúčastnené osoby, ani čas prepisu nie je možné zistiť a overiť. Podľa kontextu prepisu by sa mohlo jednať o forenzný audit spoločnosti ...
(Redakcia Stara.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah článku, ktorý je zverejnený tak, ako bol prijatý v komentároch skupiny v sociálnej sieti Facebook. Na článku bola vykonaná len grafická a gramatická redakčná korektúra.) | Komentár poslanca Michala Šipoša k výrokom primátora ...
Uhlik (08.12.2011 - Hosť) - 0 komentárov
PRIMÁTOR MESTA STARÁ ĽUBOVŇA | P O Z V Á N K A | V zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov | z v o l á v a m | zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni, ktoré sa uskutoční | 13. decembra 2011 (utorok) o 13.00 h | vo ...
Občania majú na stanovených uliciach podľa rozdelenia možnosť realizovať svoje požiadavky prostredníctvom určených policajtov: | Zloženie a rozdelenie: JUDr. Ján Pivovarník - náčelník MsP | UČO 1: Ulice: Popradská, Továrenská, Poľská, Mýtna, Zámocká, Zamoyského a Podsadek: ...
Uhlik (29.11.2011 - Hosť) - 0 komentárov
Informácia o rozhodnutí Obvodného úradu životného prostredia v Starej Ľubovni 'Obchodné jednotky Stará Ľubovňa' | Dokument PDF: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania | Zdroj: staralubovna.sk
(Redakcia Stara.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah článku, ktorý je zverejnený tak, ako bol prijatý do redakčnej pošty. Na článku bola vykonaná len gramatická redakčná korektúra.) | Vážený pán primátor, | Ďakujem za Váš osobný záujem o moje názory/omyly. Aj keď, ak dovolíte, ...
PRIMÁTOR MESTA STARÁ ĽUBOVŇA | P O Z V Á N K A | V zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov | z v o l á v a m | zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni, ktoré sa uskutoční | 29. novembra 2011 (utorok) o 13.00 h | vo ...
Aj napriek prísľubu primátora, že spoločnosť Comcas, s.r.o. pre porušenie zmluvných podmienok už nebude dodávať do konca roka pre Mesto žiaden tovar, v októbri spoločnosť dodala tovary za takmer 2650€ a to bez riadnej transparentnej súťaže, ktorá by vylúčila klientelizmus. | O ...
Uhlik (17.11.2011 - Hosť) - 0 komentárov
MESTO STARÁ ĽUBOVŇA | O Z N Á M E N I E | o zámere „Skládka pre nie nebezpečný odpad Skalka, Stará Ľubovňa - rozšírenie kapacity'. | Podľa § 23 ods.3 zákona NR SR č.24/2006 Z. z. /ďalej len „zákon'/ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...
(Redakcia Stara.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah článku, ktorý je zverejnený tak, ako bol prijatý do redakčnej pošty. Na článku bola vykonaná len gramatická redakčná korektúra.) | 18.októbra 2011, Podsadek | Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení páni ...
Vzhľadom na prejavený záujem občanov zverejňujem dokument, na ktorý odkazuje oznam Mesta zo 14.10.2011. | Dokument PDF: Obchodné jednotky Stará Ľubovňa - zámer | Dokument PDF: Obchodné jednotky Stará Ľubovňa - kompletná dokumentácia
MESTO STARÁ ĽUBOVŇA | O Z N Á M E N I E | o zámere „Obchodné jednotky Stará Ľubovňa'. | Podľa § 23 ods.4 zákona NR SR č.24/2006 Z. z. /ďalej len „zákon'/ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mesto Stará Ľubovňa informuje verejnosť ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(c) 1999-2024 Uhlik, uhlik.web v7.0.1.20201119, 0.172s.