anonym (44.220.*.*)
sobota 22. júna 2024, meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira
Hľadať (ALT+S):
☢ Rádioaktivita
100 nSv/h
22.06.2024 08:44
Dar
53,50 €
od 30.08.2008
 

2615302127/1100
účel platby "dar"
AViPro
Počet prístupov:
1097460
(online: 77)

PayPal

Uhlik (08.12.2011 - Hosť) - 0 komentárov
PRIMÁTOR MESTA STARÁ ĽUBOVŇA | P O Z V Á N K A | V zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov | z v o l á v a m | zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni, ktoré sa uskutoční | 13. decembra 2011 (utorok) o 13.00 h | vo ...
Uhlik (08.12.2011 - Hosť) - 0 komentárov
Úplný videozáznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni zo dňa 29.11.2011. | 0:00:06 1. Otvorenie, schválenie programu rokovania. | 0:01:58 2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice. | 0:03:27 3. Vystúpenie občanov mesta. | 1:02:26 3a. ...
Občania majú na stanovených uliciach podľa rozdelenia možnosť realizovať svoje požiadavky prostredníctvom určených policajtov: | Zloženie a rozdelenie: JUDr. Ján Pivovarník - náčelník MsP | UČO 1: Ulice: Popradská, Továrenská, Poľská, Mýtna, Zámocká, Zamoyského a Podsadek: ...
Uhlik (29.11.2011 - Hosť) - 0 komentárov
Informácia o rozhodnutí Obvodného úradu životného prostredia v Starej Ľubovni 'Obchodné jednotky Stará Ľubovňa' | Dokument PDF: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania | Zdroj: staralubovna.sk
(Redakcia Stara.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah článku, ktorý je zverejnený tak, ako bol prijatý do redakčnej pošty. Na článku bola vykonaná len gramatická redakčná korektúra.) | Vážený pán primátor, | Ďakujem za Váš osobný záujem o moje názory/omyly. Aj keď, ak dovolíte, ...
PRIMÁTOR MESTA STARÁ ĽUBOVŇA | P O Z V Á N K A | V zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov | z v o l á v a m | zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni, ktoré sa uskutoční | 29. novembra 2011 (utorok) o 13.00 h | vo ...
Aj napriek prísľubu primátora, že spoločnosť Comcas, s.r.o. pre porušenie zmluvných podmienok už nebude dodávať do konca roka pre Mesto žiaden tovar, v októbri spoločnosť dodala tovary za takmer 2650€ a to bez riadnej transparentnej súťaže, ktorá by vylúčila klientelizmus. | O ...
Uhlik (17.11.2011 - Hosť) - 0 komentárov
MESTO STARÁ ĽUBOVŇA | O Z N Á M E N I E | o zámere „Skládka pre nie nebezpečný odpad Skalka, Stará Ľubovňa - rozšírenie kapacity'. | Podľa § 23 ods.3 zákona NR SR č.24/2006 Z. z. /ďalej len „zákon'/ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...
Uhlik (17.11.2011 - Hosť) - 0 komentárov
Pripravované reportáže pre najbližšie vysielanie Ľubovnianskej televízie.
(Redakcia Stara.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah článku, ktorý je zverejnený tak, ako bol prijatý do redakčnej pošty. Na článku bola vykonaná len gramatická redakčná korektúra.) | 18.októbra 2011, Podsadek | Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení páni ...
Uhlik (09.11.2011 - Hosť) - 0 komentárov
Po nútenom zrušení skladu Ľubovnianska knižnica ponúka záujemcom vyradené knihy z fondu Ľubovnianskej knižnice. Individuálni záujemcovia si môžu knihy kúpiť na burze v priestoroch Ľubovnianskej knižnice. | Zoznam: PDF
Uhlik (05.11.2011 - Hosť) - 0 komentárov
Mesto Stará Ľubovňa na základe VZN č. 29 od roku 1999 udeľuje Cenu mesta a Cenu primátora mesta osobnostiam a kolektívom, ktoré sa výraznou mierou podieľali a podieľajú na jeho všestrannom rozvoji a zviditeľňovaní doma i v zahraničí. | Viac: staralubovna.sk
Uhlik (04.11.2011 - Hosť) - 0 komentárov
Krátky zostrih z vernisáže výstavy Súhvezdie umenia 13, ktorá sa uskutočnila v piatok 4. novembra 2011 o 17:00 v Galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni. | Kamera: Uhlik | Postprodukcia: AViPro
Uhlik (04.11.2011 - Hosť) - 0 komentárov
Fotografie z vernisáže výstavy Súhvezdie umenia 13, ktorá sa uskutočnila v piatok 4. novembra 2011 o 17:00 v Galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni. | Foto: facebook.com
Doplnené 5.11.2011: Ak máte problém s prehrávaním videa, použite priamy odkaz na YouTube: | http://www.youtube.com/watch?v=YbuTT6S4fAs ... | Videozáznam pracovného stretnutia primátora, vedenia Mesta, poslancov MsZ, konateľov mestských spoločností, kompetentných pracovníkov MsÚ a verejnosti ...
 
 
 
 
 
 
 
(c) 1999-2024 Uhlik, uhlik.web v7.0.1.20201119, 0.059s.