anonym (3.85.*.*)
streda 22. mája 2019, meniny má Júlia a Juliana, Liana, Rita
Hľadať (ALT+S):
Dar
23,50 €
 

2615302127/1100
účel platby "dar"
AViPro
Počet prístupov:
437351
(online: 7)

PayPal

Priečinky

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva zo dňa 14.9.2010
03.10.2010 - Hosť
Zverejnil: Uhlik
Videozáznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni zo dňa 14.9.2010 rozdelený podľa bodov programu zasadnutia.
Otvorenie a schválenie programu rokovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 14.9.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (03.10.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 14.9.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (03.10.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca MsZ PaedDr. Mgr. Milana Buka predložená RNDr. Valentom Jaržembovským na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 14.9.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (03.10.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Sľub poslanca MsZ - náhradníka JUDr. Jána Schultza na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 14.9.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (03.10.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Vystúpenie občanov mesta na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 14.9.2010. | 1. časť zo 4 | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (03.10.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Vystúpenie občanov mesta na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 14.9.2010. | 2. časť zo 4 | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (03.10.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Vystúpenie občanov mesta na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 14.9.2010. | 3. časť zo 4 | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (03.10.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Vystúpenie občanov mesta na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 14.9.2010. | 4. časť zo 4 | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (03.10.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Správa o plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia MsZ a vyhodnotenie interpelácií poslancov predložené PaedDr. Satkeovou na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 14.9.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (03.10.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Interpelácia poslanca Benka na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 14.9.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (03.10.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Informácia o priebehu realizácie rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií za rok 2010 predložená Ing. arch. Benkom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 14.9.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (03.10.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Kontrola plnenia programového rozpočtu mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za I. polrok 2010 predložená Ing. Srnkom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 14.9.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (03.10.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Stanovisko finančno-ekonomickej komisie ku kontrole plnenia programového rozpočtu mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za I. polrok 2010 predložené JUDr. Knapíkom na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 14.9.2010. | Kamera ...
Uhlik (03.10.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Stanovisko hlavnej kontrolórky ku kontrole plnenia programového rozpočtu mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za I. polrok 2010 predložené Ing. Oravcovou na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 14.9.2010. | Kamera a zvuk: Uhlik
Uhlik (03.10.2010 - Hosť) - 0 komentárov
Správy o plnení finančno-podnikateľských plánov obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa - SLOBYTERM, spol. s r. o., EKOS, spol. s r. o., ĽMS, spol. s r. o., MARMON, spol. s r. o. za I. polrok 2010 predložené RNDr. Jaržembovským na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Share on Facebook
Staň sa členom skupiny Stara.sk na Facebooku a sleduj v reálnom čase všetky aktuálne novinky!

Komentáre

Name
Subject
Comment*
* povinná položka

Poradie komentárov: najnovšie hore, najstaršie dole
(c) 1999-2016 Uhlik, uhlik.web v7.0.0.20151211, 0.028s.