anonym (44.200.*.*)
štvrtok 8. júna 2023, meniny má Medard
Hľadať (ALT+S):
☢ Rádioaktivita
116 nSv/h
08.06.2023 08:20
Dar
53,50 €
od 30.08.2008
 

2615302127/1100
účel platby "dar"
AViPro
Počet prístupov:
796663
(online: 11)

PayPal

Uhlik (13.12.2009 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh zmeny rozvojového programu mesta na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 10.12.2009. | Kamera: Uhlik
Uhlik (13.12.2009 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh zmeny VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 10.12.2009. | Kamera: Uhlik
Uhlik (13.12.2009 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh zmeny kompetencie primátora mesta v oblasti vykonávania zmien rozpočtu Mesta na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 10.12.2009. | Kamera: Uhlik
Uhlik (13.12.2009 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh zmeny č. 3 programového rozpočtu Mesta na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 10.12.2009. | Kamera: Uhlik
Uhlik (13.12.2009 - Hosť) - 0 komentárov
Rozbor projektových aktivít Mesta na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 10.12.2009. | Kamera: Uhlik
Uhlik (13.12.2009 - Hosť) - 0 komentárov
Plány práce Mestskej rady, Mestského zastupiteľstva a jeho komisií na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 10.12.2009. | Kamera: Uhlik
Uhlik (13.12.2009 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh programového rozpočtu Mesta na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 10.12.2009. | 4. časť z 4 | Kamera: Uhlik
Uhlik (13.12.2009 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh programového rozpočtu Mesta na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 10.12.2009. | 3. časť z 4 | Kamera: Uhlik
Uhlik (13.12.2009 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh programového rozpočtu Mesta na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 10.12.2009. | 2. časť z 4 | Kamera: Uhlik
Uhlik (13.12.2009 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh programového rozpočtu Mesta na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 10.12.2009. | 1. časť z 4 | Kamera: Uhlik
Uhlik (13.12.2009 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh akcií rozvojového programu mesta na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 10.12.2009. | 2. časť z 2 | Kamera: Uhlik
Uhlik (13.12.2009 - Hosť) - 0 komentárov
Narušenie rokovania občanom Reľovským na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 10.12.2009. | Kamera: Uhlik
Uhlik (13.12.2009 - Hosť) - 0 komentárov
Návrh akcií rozvojového programu mesta na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 10.12.2009. | 1. časť z 2 | Kamera: Uhlik
Uhlik (13.12.2009 - Hosť) - 0 komentárov
Otvorenie súťažných obálok súťaže k predaju pozemku parcela č. KN-C 4520/9 zapísaný na LV 3696, Mesto Stará Ľubovňa, v k. ú. Stará Ľubovňa - Hajtovky na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 10.12.2009. | Kamera: Uhlik
Uhlik (13.12.2009 - Hosť) - 0 komentárov
Interpelácia poslankyne Oláhovej na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni dňa 10.12.2009. | Kamera: Uhlik
(c) 1999-2023 Uhlik, uhlik.web v7.0.1.20201119, 0.019s.